Mateřská škola Tlumačov

Zápis dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2020/21

25.03.2020   Hana Janoštíková

               STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O   

                                 PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov,okres Zlín , příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Obcí Tlumačov a v souladu s§ 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/ 2021 :

Místo pro přijímání žádosti  :

     Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63  

                     ( ředitelna školy )

Termín :

 Středa   13. 5. 2020 :  10.00 – 16.00 hod.

          (polední pauza 11.30-12.00 hod.)

 Čtvrtek  14. 5. 2020 :  10.00 – 16.00 hod.

          (polední pauza 11.30-12.00 hod.)

Při podávání vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se všemi náležitostmi, předloží zákonný zástupce ke kontrole údajů průkaz totožnosti a rodný list dítěte .

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a uzavření MŠ si „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“ vytiskněte z webových stránek MŠ z oddílu „Dokumenty“ nebo si je osobně vyzvedněte na chodbě před vstupními dveřmi do školky každé pondělí a středu od 1.dubna 2020 v době od 14.00 – 16.00 hod

Forma zápisu bude uzpůsobena vývoji epidemiologické situace v zemi. Sledujte, prosím, webové stránky MŠ Tlumačov, kde Vás o ni budeme informovat začátkem měsíce května.

Kritéria pro přijímání dětí - školní rok 2020/21

25.03.2020   Hana Janoštíková

Ředitelka mateřské školy v Tlumačově stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm.b) a §34 zákonač. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon ), v platném znění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Tlumačov v případě,  že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 překročí počet volných míst a stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze do MŠ přijmout.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Do MŠ může být přijato i dítě mladší 3 let, nemá však na přijetí právní nárok. (Tyto děti je možné přijmout pouze v případě volné kapacity a za předpokladu zajištěných organizačních, provozních a bezpečnostních podmínek ).  Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte počet dětí ve třídě s účinnosti od 1.9.2020 snižuje o 2 děti – dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny děti, které budou mít potvrzení od lékaře-pediatra o tom, že se podrobily všem stanoveným pravidelným očkováním nebo že se nemohou očkování účastnit pro trvalou kontraindikaci ( § 50, zákona č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění).

Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti s povinnou předškolní docházkou .

Děti budou přijímány do MŠ podle kritérií v tomto pořadí :

1.      Děti, které k datu 31.08.2020 dovrší 5 let věku -  děti v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2.      Děti , které k datu 31.8.2020 dovrší 4 roky věku

(  s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov)

Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší

3.      Děti , které k datu 31.8.2020 dovrší 3 roky věku

(  s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce Tlumačov)

Děti budou přijímány od nejstarších po nejmladší

4.      Děti v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti

5.      Ostatní děti podle věku

( s přednostním přijetím dětí bydlících ve spádové oblasti obce Tlumačov do naplnění kapacity)

 

UZAVŘENÍ MŠ TLUMAČOV

17.03.2020   Hana Janoštíková

Ředitelka MŠ Tlumačov, na základě  rozhodnutí zřizovatele Obce Tlumačov, přerušuje provoz MŠ s účinností od středy 18.3.2020 do odvolání.

Na základě informací MŠMT při uzavření předškolního zařízení bude postupováno stejným způsobem jako u ostatních škol. Ředitelka školy bude na vyžádání zákonných zástupců dětí potvrzovat ošetřovné.

 

Žádost Vám potvrdíme v ředitelně školy :

18.3.2020 – 20.3.2020 v době od 13.00 – 16.00 hod.

V dalších týdnech pondělí a středa od 14.00 – 16.00 hod.

 

Vzhledem k mimořádné situaci – rodiče, kteří platí školné v hotovosti, zaplatí až po otevření mateřské školy. Dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle paragrafu § 6, odst. 5, pokud bude provoz MŠ omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Jelikož tato situace uzavřením MŠ nastala, přeplatky Vám budou vráceny po obnovení provozu mateřské školy.

 

Pro aktuální vývoj situace, sledujte webové stránky mateřské školy. Případné dotazy zasílejte na email mstlumacov@tiscali.cz .

 

Hana Janoštíková

ředitelka MŠ Tlumačov

Omezený provoz v mateřské škole!

13.03.2020   Hana Janoštíková

Oznamujeme rodičům, že na základě jednání se zřizovatelem Obcí Tlumačov bylo dohodnuto, že mateřská škola bude od pondělí 16.3.2020 až do odvolání, fungovat pouze v omezeném provozu. Vzhledem k závažné epidemiologické situaci v zemi proto zůstanou od tohoto data v domácí péči děti maminek na mateřské dovolené a škola bude zajišťovat provoz pouze pro děti pracujících rodičů! Tímto opatřením jim vycházíme vstříc, vzhledem k uzavření základních škol a jejich povinnosti zajistit hlídání starších dětí v rodinách.

Prosíme Vás v této situaci o maximální vstřícnost a spolupráci, abychom společně zamezili případnému šíření nákazy nebezpečným koronavirem.

Zároveň oznamujeme rodičům, že budeme průběžně kontrolovat zdravotní stav dětí, po příchodu do tříd preventivně měřit teplotu bezdotykovým teploměrem a při jakýchkoliv projevech nachlazení ( zvýšená teplota, kašel, rýma),  je budeme odesílat do domácího ošetření. V době omezeného provozu budou zrušeny veškeré kulturní akce v MŠ včetně plaveckého výcviku v Kroměříži.

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat na webových stránkách mateřské školy, protože vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v zemi není vyloučeno ani úplné uzavření provozu mateřské školy.

                                                                            Děkujeme za pochopení

 

                                                                                   Hana Janoštíková

                                                                               Ředitelka MŠ Tlumačov

Kouzelník v MŠ

10.03.2020   Hana Janoštíková

                                                                    Pátek 13.3.2020

                                               Kouzelnické představení kouzelníka   

                                                                   WALDINIHO v MŠ :

 

                                                      „ČÁRYMÁRY, PODKOČÁRY, FUK“

                                                                   Vybíráme 45,- Kč

Karneval v MŠ

10.03.2020   Hana Janoštíková

K A R N E V A L  V  M A T E Ř S K É   Š K O L E

Ve čtvrtek 12.3.2020 pořádá Mateřská škola Tlumačov vzhledem k velké nemocnosti opožděný KARNEVAL pro děti.

PROGRAM : soutěže, hry, diskotéka.

Prosíme rodiče, aby dětem připravili karnevalový kostým, ve kterém děti přijdou už ráno do mateřské školy.

                                                                    Děkujeme                             

Informace pro rodiče - koronavirus

08.03.2020   Hana Janoštíková

Na základě výzvy a rozhodnutí Krajské hygienické stanice ve Zlíne oznamuji rodičům, že děti, které se svými rodiči navštívily o jarních prázdninách Itálii a další země s výskytem koronaviru, zůstanou od pondělí 9.3.2020 po dobu 14 dnů v karanténě v domácím prostředí!

V tomto případě prosím rodiče, aby veškerá komunikace s mateřskou školou probíhala pouze telefonicky, nebo formou e-mailu. Prosím rodiče, aby po dobu karantény nevstupovaly do prostor mateřské školy!

 

                                                                 Ředitelka MŠ Tlumačov

                                                                      Hana Janoštíková

ZAHAJUJEME PLAVECKÝ KURZ

10.02.2020   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

ZAHAJUJEME PLAVECKÝ KURZ Ve středu 12.2.2020 zahajujeme letošní plavecký kurz pro 25 nejstarších dětí z naší mateřské školy. Na plavání budeme jezdit každou středu až do 15.4.2020.
Výuka v kroměřížském plaveckém bazéně bude probíhat pravidelně od 10.15 – 11.00 hod.

INFORMACE PRO RODIČE

03.02.2020   Hana Janoštíková

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že minulý týden byl v mateřské škole potvrzen případ černého kašle. I když jsou děti proti této nemoci očkovány a dle informace hygieny i dětské lékařky jsou proti nemoci chráněny, dbejte zvýšené opatrnosti při výskytu kašle.

Děkujeme!

INFORMACE PRO RODIČE - Potvrzení o zaplacení školného za rok 2019

13.01.2020   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2019.
Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní přiložený formulář (v šatnách MŠ, od 14.1.2020 taktéž k vytištění na webu MŠ v sekci Dokumenty), předají ho paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček) k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od středy 15. ledna 2020.

© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2020
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
01.04.2020 v 02:38:58,
© Mateřská škola Tlumačov 2020