Mateřská škola Tlumačov

INFORMACE PRO RODIČE!

10.01.2018   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2017:
Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2017.
Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní příslušný formulář k daňové slevě (ke stažení v dokumentech), předají ho  paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček, osoba pověřená vedením evidence úplaty za předškolní vzdělávání) k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od pondělí 15. ledna 2017.

Kouzelník Waldini v mateřské škole

10.01.2018   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Kouzelník Waldini v mateřské škole Kouzelník se jménem Waldini  jezdí do naší mateřské školy pravidelně každý rok. Nejprve nás svým uměním těšil kouzelník Waldini starší, který předal své znalosti svému synovi a on v této tradici zdárně a úspěšně pokračuje.

Plavecká výuka pro děti

05.01.2018   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Plavecká výuka pro děti Vážení rodiče,
ve středu 7. 2.. 2018 zahájíme s dětmi plaveckou výuku v plaveckém bazénu v Kroměříži.
(11 lekcí – každou středu od 7.2. – 18.4.2018 od 10.15 – 11.00 hod.)

Kam putovala naše sbírka pro opuštěná zvířátka

03.01.2018   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Kam putovala naše sbírka pro opuštěná zvířátka Každým rokem před vánočními svátky pořádá naše mateřská škola sbírku pro opuštěná zvířátka. Ve spolupráci s rodiči se snažíme vést děti k tomu, aby nebyly lhostejné k utrpení opuštěných, nechtěných a často týraných zvířat ponechaných krutému osudu. Některé z nich mají štěstí v tom, že mohou nalézt nový domov v útulcích pro zvířata, které mnohdy nemají dostatek prostředků pro to, aby se o ně mohly bez problémů postarat.

Vánoční besídka u Berušek

01.01.2018   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Vánoční besídka u Berušek I ty naše nejmenší děti ze třídy Berušek si pro své nejbližší připravily společně se svými učitelkami vánoční besídku. Do slavnostně vyzdobené třídy se v úterý 19. prosince začali scházet nedočkaví rodiče a ostatní rodinní příslušníci, aby se podívali na své ratolesti, které přišly do naší mateřské školy teprve v září letošního roku a přesto přichystaly pro diváky velké překvapení.

Vánoční posezení u stromečku

01.01.2018   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Vánoční posezení u stromečku Na úterý  19.12.2017 se všechny děti moc těšily. Dobře věděly, že tento den dopoledne navštíví všechny třídy ve školce Ježíšek a přinese dětem dárečky. Nedočkavost byla veliká, ale všichni jsme si museli na tuto chvíli počkat.

Besídka ve třídě Sluníček

22.12.2017   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Besídka ve třídě Sluníček 14. 12. 2017 se v mateřské škole uskutečnila besídka ve třídě Sluníček. Předškolní děti si pro své hosty připravily v první části pásmo s názvem „Malí čertíci“, kde se předvedly jako ti praví čerti z pekla. Slušivé kostýmy si vysloužily obdiv všech přítomných, který umocnilo předvedené vystoupení plné čertovských básniček, písniček a tanečků.

Vánoční besídka ve třídě Hvězdiček

22.12.2017   Bc. Kateřina Králová    Přečíst celý článek »

Vánoční besídka ve třídě Hvězdiček 12. 12. 2017 v odpoledních hodinách se třída Hvězdiček začala plnit nedočkavými diváky. A co že se to v mateřské škole chystalo? Pro rodiče, babičky, dědečky a sourozence dětí ze třídy Hvězdiček byla připravena vánoční besídka. Děti si pro ně v první části za pomoci učitelek připravily pásmo s názvem „Pohádky z večerníčků“.

Vánoční tvoření dětí a rodičů v MŠ

22.12.2017   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Vánoční tvoření dětí a rodičů v MŠ Naše tradiční akce, na kterou se vždy moc těšíme, se uskutečnila v pondělí 11.12.2017. Od půl čtvrté se do mateřské školy začali scházet rodiče s dětmi, aby si společně s námi zpříjemnili čekání na svátky vánoční.

Setkání s pohádkou

22.12.2017   Hana Janoštíková    Přečíst celý článek »

Setkání s pohádkou V pondělí 11.12.2017 jsme se společně s dětmi a olomouckým divadlem sešli ve třídě Sluníček, abychom shlédli pohádku: „Hrajeme si se slovíčky“. Výpravné a veselé pohádky, ve kterých nechyběly princezny, hloupý Honza, chytrý princ, veselá zvířátka a v neposlední řadě i zlý drak nás všechny malé i dospělé velmi zaujaly.

© Mateřská škola Tlumačov, p.o. • Zřizovatel školky: Obec Tlumačov • www.tlumacov.cz
ŠkolaOnLine 2018
MŠ Tlumačov


Tisk ze stránek www.ms.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2018 v 10:40:24,
© Mateřská škola Tlumačov 2018